مشارکت مالياتي بستر ساز توسعه و رشد اقتصادي

زير ساخت هاي يک کشور نقش اثرگذاري در رشد اقتصادي و توسعه آن کشور دارد. يکي از بزرگترين چالش هاي پيش روي کشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه، عدم توانايي در توسعه زيرساخت هاي اصلي و مهم بويژه از بّعد مالي مي باشد. از سوي ديگر نقش و تاثير ماليات در توسعه اقتصاد کشور و انجام زير ساخت ها و پيشرفت پروژه هاي عمراني وهمچنين آثار آن برهمگان واضح و روشن است. اجراي طرح هايي عمراني همچون: بزرگراهها، خيابانها، جاده‌ها، و پل ها، حمل و نقل عمومي، فرودگاه‌ها و خطوط هوائي، منابع آبي، مديريت شهري ، توليد جريان برق و مخابرات ، ارتباطات ، مديريت سلامت جامعه ،توسعه آموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه يافته و گسترش خدمات در مناطق محروم مستلزم تامين منابع مالي عظيمي مي باشد . درآمد هاي مالياتي رابطه مستقيمي با بودجه کشور دارد وهر چقدر درآمدهاي مالياتي بيشتر باشد ، نقش سازنده تري در فعاليت هاي اقتصادي و توسعه و عمران جامعه ايفا خواهد کرد.

در کشورهاي در حال توسعه، ماليات کارآمدترين وسيله جهت انتقال منابع به بخش دولتي و هدايت آن به سمت طرح هاي توليدي است. بدين معني که دولت مي تواند با اعمال ماليات، درآمدهاي اضافي را جذب و آن را در پروژه هاي مولد سرمايه گذاري به جريان بيندازد. در کشورهاي توسعه يافته بيش از 90 درصد منابع مالي از طريق دريافت ماليات تامين مي شود درحاليکه در کشورهاي کمتر توسعه يافته و يا در حال توسعه، سهم عمده درآمدهاي دولت و کشور از طريق منابع زيرزميني مانند نفت تامين مي گردد. لذا براي داشتن اقتصادي نظام مند در کشورمان بايستي به نقش ماليات و درآمدهاي مالياتي اهميتي مضاعف بدهيم.

يکي از مهمترين بخش هايي که دولت مي تواند در ايجاد بهبود شرايط اقتصادي مدنظر قرار دهد، اجراي طرح جامع مالياتي مي باشد که با اجراي آن، تحولي در رويکرد اقتصادي نظام ايجاد و از اتکا به درآمدهاي نفتي کاسته مي شود و اين سرمايه ملي براي آيندگان محفوظ مي ماند و از طرف ديگر در مقابل بسياري از تحريم ها مصونيت پيدا خواهيم کرد؛ در واقع اتکاي بيشتر بر درآمدهاي مالياتي يکي از راهکارها در زمينه اقتصاد مقاومتي است.

با وضع و اجراي قوانين مالياتي نوين مثل قانون ماليات بر ارزش افزوده و پرداخت آن براساس مصرف کالا و دريافت خدمات، بسترهاي رونق اقتصادي، اجراي زيرساخت هاي عمراني، توسعه آموزش در مناطق کمتر توسعه يافته،گسترش خدمات عمومي فراهم مي گردد. بدون ترديد، ماليات و نظام مالياتي نقش مؤثر و بي بديل در روند توسعه کشور بازي مي‌کند. ماليات به‌عنوان يکي از ابزارهاي هدايت غيرمستقيم دولت، از طريق تأثير بر فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي، مي‌تواند در سياستگذاري‌هاي توسعه صنعتي نقش کليدي ايفا کند. دولت با تدوين نظام مالياتي مناسب، مي‌تواند بر چگونگي دستيابي به هدف‌هاي توسعه‌اي تأثير بگذارد.

بايد جايگاه ماليات در توسعه اقتصاد کشور، گسترش زير ساخت ها و پيشرفت پروژه هاي عمراني و تبيين اثرات مثبت آن تشريح شود چرا که اين امر موجب افزايش سطح مشارکت مردم در پرداخت ماليات جهت تامين اين نوع هزينه هاي خدمات عمومي مي گردد.

بديهي است که درآمدهاي مالياتي نقش مهمي در تامين هزينه هاي جاري و خدمات عمومي و عمراني ايفا مي کند و اتکاي دولت به اين گونه درآمدها، سلامت، عدالت و رونق اقتصادي را درپي دارد.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا09123356470-09124080325  Info @ tadbiracc.ir

موسسه خدمات مالي و حسابداری تدبیر نگر امین در راستاي كمك به شركتها در جهت تحقق اهداف آنها تا به امروز توانسته با شعار صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل قدمهای محکم و استواری را در جهت پیشبرد اهداف خود بردارد .

خبرنامه سایت:

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا
دفتر شهریار: میدان فرمانداری، ابتدای بلوار شهید کلهر، پلاک 41، طبقه سوم، واحد 9
تلفن تماس : 

09124080325

09123356470