ماليات، برگ برنده اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي روشي براي مقابله با محدوديت ها وتحريم‌ها عليه يک منطقه يا کشور مي‌باشد. اقتصاد مقاومتي به معني تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقباً تلاش براي کنترل و بي‌اثر کردن آن تاثيرها مي‌باشد و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت است. براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بايد وابستگي‌هاي خارجي کاهش يابد و بر توليد داخلي کشور و تلاش براي خوداتکايي تاکيد گردد. هدف از اقتصاد مقاومتي استفاده از توان داخلي ومقاومت درمقابل تحريم ها با ايجاد کمترين بحران است. اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است که منفعل نيست و توان رويارويي و تقابل با فشارهاي داخلي و خارجي را دارد. در اين نوع از اقتصاد، کشوري مانند ايران بايد هر چه بيشتر استفاده از منابع نفتي را محدود کند و به ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود بپردازد. لازمه اقتصاد مقاومتي در ايران، عدم اتکا به درآمدهاي نفتي و اصلاح نظام درآمدي دولت، ارتقاي عدالت اجتماعي، شفافيت اقتصادي و کاهش فساد، بهبود رقابت و حمايت از توليد در کشور، حمايت از صادرات در فرايندهاي اقتصادي کشور است.
چالش مهم واساسي دراقتصاد مقاومتي، تامين درآمدها ومنابع مالي است، چرا که معمولاً اولين مسئله اي که در شرايط تحريم هدف قرار مي گيرد، منابع مالي است.کشورهاي تحريم کننده با استفاده از ابزارها وروش هاي گوناگون سعي درمحدودکردن و قطع درآمدهاي کشورهاي تحريم شونده دارند تا آنها را دچار بحران هاي اقتصادي ،سياسي واجتماعي کرده و وادار به پذيرش شرايط خود کنند. اين محدوديت ها وتحريم ها دراقتصادهاي تک محصولي بيشتر نمود پيدا مي کند، چرا که اين گونه نظام هاي اقتصادي معمولاً آسيب پذير هستند و حتي درشرايط عادي که تحريم يافشار خارجي وجود ندارد، ممکن است نوسانات قيمت وتحولات بازارهاي جهاني آنها را دستخوش بحران کند.
بايد توجه داشت ما از درآمدهاي نفتي صرفنظر نمي کنيم؛ چرا که منابع نفتي، موهبت خداوندي به شمار مي روند و طبيعي است که مي توانيم همچنان از اين موهبت که نصيب کشور ما شده است، به نحو مطلوب استفاده کنيم و با بهره گيري از آن به اقتصاد کشور ياري رسانيم، اما موضوعي که اينجا مطرح مي شود اين است که نقش اين نوع درآمدها در اقتصاد کشور بايد به مرور زمان کمرنگ شود و اين بدان معنا نيست که ما درآمدهاي نفتي را کنار بگذاريم بلکه تلاش مي کنيم تا شرايط را براي کاهش وابستگي به آنها به تدريج مهيا سازيم.
کسب درآمدهاي عمومي مستلزم بزرگ کردن بخش غير نفتي اقتصاد و کاهش فعاليت‌هاي بخش دولتي و شبه دولتي است. ماليات يک پايه اي دارد و پايه مالياتي کل، GDP يک کشور محسوب مي شود که نوعي پايه مالياتي عمومي است. بنابراين اگر GDP اقتصاد يک کشور و به طور مشخص، GDP بخش غير نفتي آن، بزرگ شود، پايه مالياتي مستقل از درآمدهاي نفتي نيز به مرور بزرگ شده و منجر به افزايش اتکاي اقتصاد به درآمدهاي مالياتي خواهد شد.
از طرفي، نقش دولت در اقتصاد بايدکوچک شود و فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غير دولتي گسترش پيدا کند، چرا که اصولا اخذ ماليات از بخش‌هاي خصوصي به مراتب آسانتر و امکان پذيرتر است. وقتي فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر در اختيار نهاد ها و سازمان‌هايي باشد که به نوعي يا دولتي اند يا شبه دولتي، طبيعتا انتظار مي رود که انواع و اقسام فشارها بر سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از آنها وارد شود.
در اين برهه حساس تلاشگران عرصه مالياتي كشور، برنامه هاي مهمي را به منظور ارتقاي كارآمدي و انعطاف پذيري نظام مالياتي در دست اجرا دارند كه اجراي آنها افزايش قابل توجه تامين هزينه هاي عمومي را به دنبال خواهد داشت. جلوگيري از فرار ماليات، شناسايي موديان و منابع مالياتي جديد و استفاده از طرح ها و برنامه هاي نوين از مهمترين اهداف برنامه اصلاح نظام مالياتي به شمار مي رود.
از اين رو بخش عمده اي از پروژه هاي سازمان امور مالياتي کشور منجمله اصلاح قانون ماليات هاي، طرح جامع اطلاعات مالياتي كشور و قانون ماليات بر ارزش افزوده زمينه ساز تحولي بنيادين در نظام مالياتي كشور شده اند که با تداوم حرکت هايي از اين دست به شکوفايي هرچه بيشتر اقتصاد مقاومتي و به تبع آن اعتلاي همه جانبه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه ها خواهد انجاميد

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا09123356470-09124080325  Info @ tadbiracc.ir

موسسه خدمات مالي و حسابداری تدبیر نگر امین در راستاي كمك به شركتها در جهت تحقق اهداف آنها تا به امروز توانسته با شعار صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل قدمهای محکم و استواری را در جهت پیشبرد اهداف خود بردارد .

خبرنامه سایت:

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا
دفتر شهریار: میدان فرمانداری، ابتدای بلوار شهید کلهر، پلاک 41، طبقه سوم، واحد 9
تلفن تماس : 

09124080325

09123356470