ضرورت استفاده از سامانه هاي صندوق فروش (با تاکيد بر مرحله سوم)

کاهش قيمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهاي دولت، اين روزها دولتمردان را نسبت به ديگر راه‌هاي کسب درآمد حساس کرده است. در عين حال، افزايش درآمدهاي مالياتي براي جبران کاهش درآمدهاي نفتي و سهمي که مي تواند جايگزين آن براساس برنامه هاي توسعه شود، به صورت اجباري در دستور کار دولت قرار گرفته است. بنابراين دولت با انجام اقداماتي به افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق شناسايي متواريان مالياتي مي نمايد .از جمله مهمترين اين اقدامات الزام تدريجي و مرحله اي اصناف به نصب و استفاده از صندوق فروش مي باشد . صندوق فروش عبارت است از رايانه اي که داراي نرم افزار فروشگاهي بوده و به منظور ثبت اطلاعات خريد و فروش روزانه، نگهداري هزينه و موجودي کالا در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لازم به توضيح است که هدف از به‌کارگيري سامانه فروش، مديريت خريد، فروش، هزينه و موجودي کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونيکي فاکتور فروش مي‌باشد. صندوق فروش انواع مختلفي دارد که هر حرفه، متناسب با نوع فعاليت خود و ميزان بودجه‌اش، مبادرت به انتخاب و خريد آن مي‌کند. بحث شناسايي موديان مالياتي در سال‌هاي اخير مطرح است و سازمان مالياتي از طريق اجراي طرح جامع مالياتي نسبت به شناسايي فعالان اقتصادي و افرادي که درآمد و سود دارند اقدام کرده است . زيرا در حال حاضر کساني هستند که از مصرف کننده ماليات مي‌گيرند اما آن را به حساب سازمان مالياتي منتقل نمي‌کنند و اين سامانه به جلوگيري از فرار مالياتي کمک مي‌کند. بنابراين در راستاي شفاف سازي مبادلات تجاري و فعاليت‌هاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تبصره يک ماده 71 قانون نظام صنفي و ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش مورد نظر سازمان امور مالياتي قرار گرفته است . که البته با همکاري و استقبال اصناف به تدريج در حال اجرايي شدن است . با نصب صندوق فروش و استناد به آمار به دست آمده از آنها سازمان امور مالياتي مي تواند به تعيين عادلانه ماليات موديان پرداخته و زمينه را براي جلوگيري از فرار مالياتي افراد سودجو مهيا سازد . که اين امر موجب ايجاد دلگرمي و اعتماد متقابل موديان و اصناف در برابر دستگاه مالياتي مي شود . و همچنين باعث شفافيت در مبادلات اقتصادي گشته و از لايه هاي پنهان اقتصادي( اقتصاد زير زميني) پرده بر مي دارد . در نهايت با توجه به اهميت استفاده از سامانه صندوق فروش در شفافيت مبادلات تجاري و رونق اقتصادي کشور ،سازمان امور مالياتي کشور اقدام به دعوت از اصناف به صورت مرحله اي جهت بکارگيري از صندوق فروش نموده که بر اساس فراخوان جديد ده گروه از اصناف به شرح زير از ابتداي سال 94 مکلف به نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي يا صندوق فروش مي باشند که در صورت عدم استفاده، از معافيت پايه ماليات سالانه محروم مي شوند . 1- فروشندگان لاستيک (نمايندگي، عمده و خرده فروشي) 2- نمايشگاه هاي اتومبيل (سواري، باري، مسافربري، ماشين آلات راه سازي، كشاورزي و صنعتي) 3- فروشندگان مصالح ساختماني (نمايندگي، عمده و خرده فروشي) 4- فروشندگان تاسيسات الکترونيکي- مكانيكي ساختمان (نمايندگي، عمده و خرده فروشي) 5 فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتي و اتومبيل (نمايندگي، عمده و خرده فروشي) 6- فروشندگان مواد شيميايي (نمايندگي، عمده و خرده فروشي) 7- نمايندگي‌‌‌‌هاي فروش شركت هاي توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي (غير اشخاص حقوقي) 8- نمايندگي هاي‌‌‌‌‌ فروش شركت‌ها و موسسات تجاري وصنعتي اعم از داخلي و خارجي (غير اشخاص حقوقي) 9- فروشندگان يخچال هاي صنعتي و ويتريني (نمايندگي، عمده و خرده فروشي) 10- بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران .

مشمولان مرحله ششم در نظام ماليات بر ارزش افزوده

در عصرحاضر قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از استراتژي هاي اساسي نظام مالياتي کشورها به منظور ايجاد تحول در اين نظام، ابزار مناسبي براي اعمال سياست هاي مالي و کنترل عوامل تاثيرگذار در اقتصاد محسوب مي گردد. ماليات بر ارزش افزوده يکي از مترقي ترين نظام هاي مالياتي جهان و دستاورد بزرگي است که توسط سازمان امور مالياتي در راستاي تحول نظام مالياتي کشور و همچنين ايجاد پويائي، کارآمدي و انطباق هر چه بيشتر با اهداف متعالي دولت، بويژه طرح تحول اقتصادي از مهرماه 1387 بصورت مرحله اي در کشور بمورد اجرا گذارده شد. از اين رو سازمان امور مالياتي کشور تاکنون طي شش مرحله فراخوان، فعالان اقتصادي را مکلف به ثبت نام در اين نظام مالياتي نموده است که در ادامه براي آگاهي هر چه بيشتر موديان محترم، تلاش خواهد شد به کليه مشمولاني که مکلف به ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مرحله ششم اين نظام شده اند، اشاره گردد. بنا به اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، بدينوسيله فعالان اقتصادي( عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله ششم ثبت‏ نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون به اين شرح تعيين و اعلام مي‌گردد: اشخاص حقوقي و همچنين حقيقي (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «95» قانون مالياتهاي مستقيم که به فعاليت‏هاي زير اشتغال دارند: چلوكبابي‌ها، سالن‏ هاي غذاخوري ،سفره خانه هاي سنتي و اغذيه فروشي‏ هاي زنجيره اي با مالکيت واحد و يا نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز. همچنين فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول تا پنجم ثبت‏ نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله ششم ثبت‏ نام اين نظام مالياتي، جزء مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت ‏نام و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود. ضمناً از مشمولان مرحله ششم دعوت مي‌شود از تاريخ درج اطلاعيه در جرايد، به سامانه اينترنتي معاونت ماليات بر ارزش افزوده به نشاني WWW.EVAT.IR مراجعه و نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام کنند تا مقدمات لازم از جمله آموزش فعالان اقتصادي و ... جهت اجراي قانون فراهم شود. همچنين راهنماي چگونگي ثبت‏ نام از طريق سامانه مزبور قابل دسترسي مي باشد. شايان گفتن است موديان در صورت نياز به آموزش قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مي توانند با مراجعه به سامانه ياد شده يا به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي آموزش ثبت ‏نام نمايند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها به صورت رايگان بعمل آيد. اتحاديه‏ هاي صنفي ذيربط مي توانند در صورت نياز اعضاي خويش جهت آموزش ، فهرست آنان را به ادارات كل امور مالياتي ذيربط اعلام تا اقدامات لازم جهت آموزش آنها فراهم گردد. لازم به ذکر است؛ تاريخ اجراي ساير تكاليف مقرر در قانون از جمله فرآيند دريافت گواهينامه ثبت‏ نام، وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز عوارض و ماليات بر ارزش افزوده به حساب هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور از ابتداي سال 1394 خواهد بود.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا 09122872951-09124080325Info @ tadbiracc.ir

موسسه خدمات مالي و حسابداری تدبیر نگر امین در راستاي كمك به شركتها در جهت تحقق اهداف آنها تا به امروز توانسته با شعار صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل قدمهای محکم و استواری را در جهت پیشبرد اهداف خود بردارد .

خبرنامه سایت:

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک 53، ساختمان محیا
دفتر شهریار: میدان فرمانداری، ابتدای بلوار شهید کلهر، پلاک 41، طبقه سوم، واحد 9
تلفن تماس : 

09124080325

09122872951